• Description

Product Description
ZOMY PURE  โ ซ มี่ เ พี ย ว  คู ล ลิ่ ง

: โ ซ มี่ เ พี ย ว ♡ คู ล ลิ่ ง :
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
* ลดอาการแดงและการอักเสบของสิว
 
* ลดอาการบวมช้ำ ดำคล้ำ รอบดวงตา
 
* ลดความกว้างรูขุมขน ให้เล็ก กระชับ
 
* ปรับรูปทรงของกรอบใบหน้าให้ดูดีขึ้น
 
* ลดการป่องบวมที่แก้ม ให้หน้าเล็กเรียว
 
ใช้ร่วมกับครีมหรือแผ่นมาร์คหน้า เพื่อ
 
* ประสิทธิภาพในการผลักครีมเข้าสู่ผิวหน้า
 
* ช่วยให้ผิวหน้า ดูดซึมครีมบำรุงได้ล้ำลึก
 
* เพิ่มความสดชื่นให้ผิวก่อนการแต่งหน้า
 
* Makeup Booster แต่งหน้าง่ายติดทน

พิ ชิ ต ห มี แ พ น ด้ า ~
 
 Z O M Y P U R E
 
วางบนเปลือกตาประมาณ 10 นาที
 
บริเวณรอบ ' ดวงตา ' ในทุกๆเช้า ~
 
แค่นี้ก็ทำให้ผิวรอบดวงตาดูชุ่มชื่น
 
ดูดีขึ้นและหายคล้ำได้แล้วล่ะ ♡

♡ ผิ ว ที่ เ รี ย บ เ นี ย น ~
 
...ไ ม่ ต้ อ ง ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ า...
 
แค่ใส่ช่องฟรีซก่อนใช้งาน
 
ใช้ง่าย แถมใช้ได้ตลอดทั้งชีวิต
 
: โ ซ มี่ เ พี ย ว ♡ คู ล ลิ่ ง :


เ พื่ อ ห น้ า เ รี ย ว ย ก ก ร ะ ชั บ ~
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 ' โ ซ มี่ เ พี ย ว ♡ คู ล ลิ่ ง '
 
• ลดอาการแดงและการอักเสบของสิว
 
• ลดอาการบวมช้ำ ดำคล้ำ รอบดวงตา
 
• ลดความกว้างรูขุมขน ให้เล็ก กระชับ
 
• ปรับรูปทรงของกรอบใบหน้าให้ดูดีขึ้น
 
• ลดการป่องบวมที่แก้ม ให้หน้าเล็กเรียว
 
• ยกกระชับผิวหย่อนคล้อยให้ดดูอ่อนเยาว์
 
• ใช้ร่วมกับครีมหรือแผ่นมาร์คหน้า เพื่อ
 
ประสิทธิภาพในการผลักครีมเข้าสู่ผิวหน้า

พื้ น ผิ ว สั ม ผั ส ใ ห ญ่ ♡

. ทำให้ความเย็นกระจายได้ทั่ว .

ใบหน้า เย็นอย่างสม่ำเสมอ~ 

[ ร า ค า 1 5 0 0 บ า ท ] . คุ้ม ! 1 ชิ้น ใช้ได้ตลอดทั้งชีวิต . 

comments powered by Disqus