Sharisma - Sharich Health ชาริสม่าคอลลาเจน แม่ให้นมทานได้

฿1,290 ฿ 890

Sharisma collagen No.1 in Japan ชาริสม่า คอลลาเจนและสารต้านอนุมูลอิสระแบบจัดเต็ม มี Telos95 ที่แรกที่เดียวในประเทศไทย ศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโนเบลถึง 3รางวัล ฟื้นฟูความอ่อนเยาว์ให้สุขภาพผิว ด้วยสารสกัดคุณภาพจากธรรมชาติ ผ่านการวิเคารห์และตรวจสอบแล้วว่า ไม่มีสารตกค้าง นอกจากนั้นยังมี Pure Collagen dipeptide, Astaxanthin, Camucamu, GOS, Mitoactive และสารสกัดเข้มข้นจากทั่วโลกอีก 20 ชนิด ราศจากสารให้ความหวานและน้ำตาล ผลิตโดยบริษัทที่เชี่ยวชาญการผลิตอาหารเสริมโดยเฉพาะและได้รับการรับรองในระดับสากล

 • Description

Product Description

Sharisma - Sharich Health ชาริสม่า คอลลาเจน 

ผสมสารต้านอนุมูลอิสระ ขายดีอันดับ 1 ในญี่ปุ่น  

Telos95 ใน Sharisma ลดอายุเซลล์ได้จริงพร้อมงานวิจัยรับรอง เพื่อฟื้นฟูความอ่อนเยาว์จากภายใน
ศาสตร์แห่งรางวัลโนเบลทางการแพทย์ที่ค้นพบความลับการคืนอายุในระดับดีเอ็นเอ ต่อยอดเป็นสารสกัด Telos95 ที่สามารถกระตุ้นให้เทโลเมียร์กลับมายาวขึ้นอีกครั้ง ย้อนอายุเซลล์ให้เด็กลงได้

 • มั่นใจกับผลทดสอบจาก Telomere Diagnostics, Inc. ห้องปฏิบัติการระดับ World Class lab ที่ก่อตั้งโดย Elizabeth H Blackburn หนึ่งในนักวิจัยที่ได้รางวัลโนเบล ภายใต้มาตรฐานของ CLIA หน่วยงานกลางของสหรัฐอเมริกา เพื่อยืนยันการทดลองจริงในมนุษย์ (รวมหน่วยงานที่เข้มงวดทั้ง FDA CDC และ CMS)

 • ได้รับการตีพิมพ์งานวิจัย TeloYear ในวารสารทางการแพทย์ถึงประสิทธิภาพ Telos95 ในปริมาณ 1-2 โดส ที่ให้ผลลดอายุเซลล์ได้ถึง 7.4 และ 8.5 ปี ในผู้ใช้จริง

 • สารสกัดคุณภาพจากธรรมชาติ ผ่านการตรวจวิเคราะห์และยืนยันองค์ประกอบโดยห้องแล็ป สามารถทานได้อย่างต่อเนืองโดยไม่มีสารตกค้าง นำเข้าอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตในสหรัฐอเมริกา

Telos95 ศาสตร์การย้อนอายุระดับเซลล์ที่ได้รับรางวัลระดับโลก (Cell Target Anti Aging)

การศึกษาเกี่ยวกับเซลล์นั้นมีมาอย่างยาวนาน แต่การศึกษาที่เกี่ยวกับ เทโลเมียร์ ส่วนประกอบสําคัญในโครโมโซมที่ ในทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้เป็นตัวเทียบชี้วัดอายุเซลล์นั้น เพิ่งเกิดขึ้นได้ประมาณ 100 ปี แต่สิ่งที่ทําให้ศาสตร์นี้มี ความโดดเด่นและน่าสนใจคืองานวิจัยหลัก ๆ ที่เกี่ยวข้องล้วนได้รับรางวัลโนเบลทั้งหมด โดยเฉพาะครั้งสุดท้ายที่ได้รางวัล โนเบลสาขาการแพทย์ จนเกิดการต่อยอดให้เกิดเป็นนวัตกรรมที่ส่งต่อถึงผู้บริโภคพร้อมงานวิจัยที่ชี้ถงึ อายุเซลล์ที่ลดลงได้จริง เมื่อรับประทานผลิตภัณฑ์

เทโลเมียร์ คืออะไร ?

ส่วนสําคัญที่เป็นตัวกําหนดความแตกต่างของคนแต่ละคนคือ ดีเอ็นเอ ที่บรรจุอยู่ในโครโมโซมซึ่งเป็นศูนย์กลางของ เซลล์ ที่ปลายของดีเอ็นเอจะมีองค์ประกอบที่เรียกว่า “เทโลเมียร์” ทําหน้าที่ปกป้องดีเอ็นเอไม่ให้เกิดการผิดเพี้ยน เปลี่ยนแปลง หรือถูกทําลาย ซึ่งเซลล์จะมีการแบ่งตัวให้เกิดเป็นเซลล์ใหม่เพื่อเพิ่มหรือทดแทนเซลล์เก่าตลอดเวลาเพื่อปรับ โครงสร้างและซ่อมแซมฟื้นฟูร่างกาย

ทุกครั้งที่มีการแบ่งเซลล์ เทโลเมียร์ จะสั้นลงตามกลไกธรรมชาติเฉลี่ยประมาณปีละ 80 - 100 กิโลเบส จากในทารก ที่มีความยาวประมาณ 12,000 กิโลเบส ยิ่งเทโลเมียร์สั้นเท่าไหร่ ความสามารถในการแบ่งตัวของเซลล์เพื่อซ่อมแซมฟื้นฟู ร่างกายก็ลดลงมากเท่านั้น จนเหลือความยาวน้อยกว่า 4,000 กิโลเบสในผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นจุดที่เซลล์ที่แบ่งตัวจะมีความผิดปกติ การทํางานต่าง ๆ รวมถึงการซ่อมแซมร่างกายมีปัญหาจนเกิดเป็นโรคร้ายต่าง ๆ

ยิ่งทุกวันนี้รูปแบบการใช้ชีวิตต้องเผชิญกับฝุ่นและมลพิษ แสงแดด ความเครียด การพักผ่อนน้อย อาหารที่ไม่มี คุณภาพ การสูบบุหรี่ ทําให้ร่างกายต้องซ่อมแซมและฟื้นฟูตัวเองมากขึ้น อาจส่งผลให้เทโลเมียร์สั้นลงได้มากถึง 800 กิโลเบส ต่อปี ซึ่งจะเป็นการเร่งให้เทโลเมียร์หรืออายุขัยของเซลล์หมดลงเร็วขึ้น

งานวิจัยที่ได้รางวัลโนเบลสาขาการแพทย์

เป็นครั้งแรกที่ทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ได้ค้นพบวิธีคืนความยาวให้กับเทโลเมียร์ได้ โดยกลุ่มนักวิจัยชาว อเมริกันได้ค้นพบวิธีการกระตุ้น เทโลเมอเรสเอนไซม์ (Telomerase Enzyme) ตัวแปรสําคัญในร่างกายที่แม้ร่างกายจะสร้าง ขึ้นเองได้ แต่ก็จะผลิตน้อยลงอย่างต่อเนื่องหรือไม่สามารถผลิตได้เมื่อเวลาผ่านไป เอนไซม์ตัวนี้จะทําหน้าที่ซ่อมแซมและต่อ เติมเทโลเมียร์ให้ยาวขึ้นอีกครั้ง หรือเป็นการย้อนเวลาให้อายุเซลล์เด็กลงนั่นเอง

Telos95 กุญแจสู่การชะลอวัยระดับเซลล์

จากการต่อยอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทโลเมียร์ ได้มีการศึกษาจนค้นพบสารสกัดบริสุทธิ์ที่สกัดด้วยกรรมวิธี เฉพาะจาก Organic Grapevine และ Olive Leaf ที่สามารถกระตุ้นการสร้างเทโลเมอเรสเอนไซม์ ทําให้ร่างกายสามารถ ซ่อมแซมและคืนความยาวให้เทโลเมียร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีพอลีฟีนอลเข้มข้นสูงที่ต้านอนุมูลอิสระได้อย่างดีเยี่ยม

Telos95 เป็นสารสกัดท่ีได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ด้วยผลวิจัยทดสอบวัดอายุเซลล์จริงในมนุษย์โดยห้องแล็บ Telomere Diagnostics, Inc. (TDx) ใน Silicon Valley ซึ่งเป็นของหนึ่งในนักวิจัยที่ได้รางวัลโนเบลนั่นเอง และการทดลองนี้ ยังได้รับการรับรองจาก US CLIA หน่วยงานกลางของสหรัฐอเมริกาที่ทําหน้าที่รับรองผลการทดสอบจริงในมนุษย์ โดยเป็นการ รวมตัวแทนหน่วยงานที่เข้มงวดมาร่วมกันรับรอง ทั้ง FDA (องค์การอาหารและยา) CDC (ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค) และ CMS (หน่วยงานบริการประกันสุขภาพ)

นอกจากนี้ Telos95 ยังได้รับการรับรองจาก Life Length Laboratories of Madrid ประเทศสเปน สถาบันระดับ Golden Standard ด้านงานวิจัยทางคลินิกในการศึกษาและวิเคราะห์เทโลเมียร์ด้วยเทคโนโลยีเฉพาะที่จดสิทธิบัตรระดับโลก (TAT -Telomere Analysis Technology)

ผลวิจัยพิสูจน์ อายุเซลล์ลดลงถึง 8.5 ปี

Telos95 ได้ทําการวิจัยให้ผู้ทดสอบ 50 คน อายุระหว่าง 30 - 60 ปี งดอาหารเสริมทุกชนิด 6 เดือนและเจาะเลือด เก็บขอ้ มูลความยาวของเทโลเมียร์ไว้ โดยผู้ทดสอบกลุ่ม A รับประทาน Telos95 1 โดส หรือ 95 มก./วัน ส่วนผู้ทดสอบกลุ่ม B จะรับประทาน 2 โดส หรือ 198 มก./วัน ติดต่อกันเป็นเวลา 6 เดือน แล้วเจาะเลือดเก็บข้อมูลอีกครั้ง

ผลทดสอบพบว่าผู้ทดสอบกลุ่ม A มีเทโลเมียร์สั้นลง คิดเป็น TeloYears หรือที่เรียกว่าอายุเซลล์ลดลง 7.43 ปี ส่วน ผู้ทดสอบกลุ่ม B มีอายุเซลล์ลดลง 8.52 ปี

ซึ่งปริมาณสารสกัด Telos95 ที่บรรจุใน SHARISMA เป็นปริมาณเดียวกับงานวิจัยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยใน SHARISMA 1 ซอง บรรจุ 95 มก. หรือเท่ากับ 1 โดส ดังนั้นหากอยากให้อายุเซลล์ลดลง 8.52 ปี ให้ทาน SHARISMA เพื่อให้ได้ผลในลักษณะเดียวกับงานวิจัย ท้ังน้ีอาจมีปัจจัยอื่น ๆ ขึ้นอยู่เงื่อนไขของผู้ท่ีทาน

ประโยชน์ของ Telos95

เมื่อเราสามารถคืนความยาวให้เทโลเมียร์ หรือลดอายุเซลล์ให้ลดลงได้ ทุกครั้งท่ีร่างกายต้องแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์ ใหม่สําหรับการฟื้นฟูร่างกาย ไม่ว่าจะเซลล์ร่างกายหรือเซลล์ผิว เซลล์ก็จะสมบูรณ์ง่ายข้ึน แข็งแรงยิ่งข้ึน

เซลล์เด็กลง = เซลล์ที่สมบูรณ์ขึ้น = การฟื้นฟูร่างกายท่ีดีกว่าเดิม

ซึ่งจะทําให้สุขภาพดีและอ่อนเยาว์แบบองค์รวม รวมถึงผิวพรรณที่กลับมาดูเด็กลงได้ในระยะยาว ยังช่วยส่งเสริมให้ ระบบต่าง ๆ ในร่างกายฟื้นฟูและลดความเสี่ยงเกิดโรคต่าง ๆ ไดอีกด้วย

Telos95 ที่เลือกใช้ใน SHARISMA ผลิตและนําเข้าจากสหรัฐอเมริกา เพื่อมาบรรจุด้วยกรรมวิธีเฉพาะโดยผู้ผลิตช้ัน นําในประเทศไทย
 

ส่วนประกอบของ Sharisma - Sharich Health ชาริสม่า คอลลาเจนผสมสารต้านอนุมูลอิสระ


 

 • Talos95

สารสกัดสำคัญที่สำคัญใน Sharisma ที่แรกที่เดียวในประเทศไทย ศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโนเบลถึง 3รางวัล ช่วยลดอายุเซลล์ได้จริงมีงานวิจัยรองรับ Telomere Health Support 
 

ประโยชน์ของ Telos95

เมื่อเราสามารถคืนความยาวให้เทโลเมียร์ หรือลดอายุเซลล์ให้ลดลงได้ ทุกครั้งท่ีร่างกายต้องแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์ ใหม่สําหรับการฟื้นฟูร่างกาย ไม่ว่าจะเซลล์ร่างกายหรือเซลล์ผิว เซลล์ก็จะสมบูรณ์ง่ายข้ึน แข็งแรงยิ่งข้ึน

เซลล์เด็กลง = เซลล์ที่สมบูรณ์ขึ้น = การฟื้นฟูร่างกายท่ีดีกว่าเดิม

ซึ่งจะทําให้สุขภาพดีและอ่อนเยาว์แบบองค์รวม รวมถึงผิวพรรณที่กลับมาดูเด็กลงได้ในระยะยาว ยังช่วยส่งเสริมให้ ระบบต่าง ๆ ในร่างกายฟื้นฟูและลดความเสี่ยงเกิดโรคต่าง ๆ ไดอีกด้วย

Telos95 ที่เลือกใช้ใน SHARISMA ผลิตและนําเข้าจากสหรัฐอเมริกา เพื่อมาบรรจุด้วยกรรมวิธีเฉพาะโดยผู้ผลิตช้ัน นําในประเทศไทย


 

 • Astaxanthin จาก AstaReal

ราชาแห่งสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าวิตามินซีมากถึง 6000เท่า เกราะป้องกันผิวและร่างกาย จากมลพิษและสิ่งเร้าภายนอก Astaxanthin นั้นเป็นสารประเภทแคโรทีนอยด์ที่ขึ้นชื่อเรื่องศักยภาพในการต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบ จึง ทําให้มีประโยชน์ที่ดีกับร่างกายมากมาย ซึ่ง AstaReal ได้พัฒนางานวิจัยจํานวนมากเพื่อพิสูจน์ผลลัพธ์จากการทาน Astaxanthin น้ี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องริ้วรอย ความกระจ่างใสของผิว ไปจนถึงเรื่องของสายตา บํารุงหลอดเลือดและหัวใจ ซึ่ง Astaxanthin ยังมีคุณประโยชน์อีกมากมาย

สุขภาพผิว ปกป้องเซลล์ผิวไฟโบรบลาสต์ท่ีมีหน้าที่ป้องกันร้ิวรอยเพิ่มขึ้นถึง 16 เท่า จากเดิมที่จะถูกอนุมูลอิสระ ทําลายมากกว่า 80% หลังทาน Astaxanthin ต่อเนื่อง เซลล์กว่า 95% ยังมีชีวิต ลดเลือนริ้วรอย ร่องลึก เซลล์ผิวใหม่มีความแข็งแรง ผิวอ่อนกว่าวัย เนียนนุ่ม ปกป้องเซลล์ จากรังสี UV ฟื้นฟูผิวที่ถูกทําลายจากแสงแดดได้อย่างรวดเร็ว ลดเลือนจุดด่างดําอย่างเห็นผล ยับยั้งการสร้างเม็ดสีผิวเมลานินในผิวหนังชั้นนอก การสร้างเม็ดสีลดลง 21% ควบคุมความมันได้ดี ได้รับความพึงพอใจกว่า 75% และจากผลวิจัยพบว่าความมันลดลง 34% หลัง 4 สัปดาห์

สายตา เพิ่มความสามารถในการมองเห็นท่ีคมชัดขึ้นและเพ็งเล็งได้ดีขึ้น, ฟื้นฟูและป้องกันการเสื่อมของจอประสาท, บรรเทาอาการระคายเคืองรอบดวงตา, ลดอาการสายตาอ่อนล้า ลดการอักเสบในเซลล์ท่ีเกิดข้ึนจากความเครียดจากการใช้สายตาเป็นเวลานาน

หัวใจและหลอดเลือด มีการวิจัยทางคลินิกและเชิงทดลอง ช่วยให้สุขภาพหัวใจและหลอดเลือดดีข้ึน ซึ่งจะมีผลช่วยลดความเสี่ยง โรคหัวใจในระยะยาว ลดความดันและเพิ่มการไหลเวียนของเลือด เพิ่มคุณภาพเม็ดเลือดแดง ลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือด ลดการอักเสบในหลอดเลือด ปรับระดับไขมันในเลือดให้สมดุล ลดไขมันเลว LDL เพิ่มไขมันดี HDL เสริมการต้านอนุมูลอิสระในกระแสเลือด ชะลอความเสื่อมของร่างกาย

กล้ามเน้ือ เร่งฟื้นฟูกล้ามเน้ือ ลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อ เมื่อออกกําลังกายอย่างหนักหรือใช้งานหนัก ช่วยลดปริมาณกรดแลคติกที่เป็นสาเหตุของความเหนื่อยล้าจากการออกกําลังกายหรือทํางานหนัก ช่วยเร่งระบบเผาผลาญในร่างกายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เสริมการทํางานของไมโทคอนเดรียซึ่งเป็นแหล่งพลังงานของเซลล์ กล้ามเนื้อแข็งแรง สุขภาพดี 

ทางเดินอาหาร ลดอาการอักเสบในกระเพาะอาหาร ลดอาการกรดไหลย้อน อาหารไม่ย่อยลดการติดเชื้อเอชไพโลไร (H.Pylori) ต้นเหตุของแผลในกระเพาะอาหาร

ภูมิคุ้มกัน สร้างสมดุลและส่งเสริมให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรง เร่งการผลิตภูมิต้านทาน ปกป้องเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน ช่วยให้ภูมิคุ้มกันตอบสนองได้ดีและทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดใต้ตาดํา เพิ่มความชุ่มชื้น เติมอิลาสตินให้รอบดวงตา


 

 • Pure Collagen Dipeptide จาก Wellnex

คอลลาเจนที่มีโมเลกุลเล็กที่สุด ดูดซึมได้ทันที เข้มข้นด้วยกรดอะมิโน PO-OG กระตุ้นการสร้ๅงคอลลาเจนได้ดีถึง 10 เท่า


คอลลาเจนที่วางจําหน่ายทั่วไปมีหลายขนาด มีทั้งที่เป็นคอลลาเจนเปปไทด์ ซึ่งเป็นคอลลาเจนขนาดใหญ่ ดูดซึมได้ ยาก ปริมาณคอลลาเจนที่ทานเข้าไปจึงไม่ใช่ปริมาณจริงที่ร่างกายดูดซึมได้ และมีแบบที่เป็นคอลลาเจนไดเปปไทด์ โปรตีนสาย สั้นที่ผ่านการย่อยด้วยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์ ทําให้ร่างกายสามารถดูดซึมได้ง่ายขึ้นและมากขึ้น เป็นชนิดที่มีหลายแบรนด์ เลือกนํามาเติมเพิ่มไปกับคอลลาเจนเปปไทด์ เพื่อให้มีผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจและดูมีตัวเลขปริมาณคอลลาเจนที่มากข้ึน

แต่ใน SHARISMA เราเลือกนําเข้า Pure Collagen Dipeptide คือเป็น Dipeptide ที่ผ่านการย่อยแล้วมีขนาดเล็ก กว่าถึง 100 เท่าทั้งหมดจากญี่ปุ่นของ Wellnex แบรนด์อันดับหนึ่งในญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงมานานกว่า 100 ปี ไม่มีการผสม คอลลาเจนประเภทอื่น ด้วยขนาดเล็กที่กว่าถึง 100 เท่าจึงสามารถดูดซึมได้ทันทีและมีผลทดสอบว่าสามารถคงอยู่ใน กระแสเลือดได้นานถึง 4 ชั่วโมง สะท้อนถึงปริมาณที่มากและร่างกายสามารถดึงไปใช้ได้อย่างต่อเนื่อง

Pure Collagen Dipeptide นี้ยังผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่ได้สิทธิบัตรเฉพาะ จึงมีคู่กรดอะมิโนที่จําเป็น PO-OG มากกว่าถึง 10 เท่า และมีปริมาณเท่ากับ 25,000 มก. เมื่อเทียบกับคอลลาเจนเปปไทด์ทั่วไป และเป็นคอลลาเจนที่สกัดจาก เกล็ดปลานํ้าจืด Tilapia ที่ถูกเลี้ยงในฟาร์มที่มีการควบคุมเฉพาะ ซึ่งเป็นปลาที่มีปริมาณกรดอะมิโนจําเป็นมากกว่า ปลาแซลมอนถึง 25% และมีไฮดรอกซีโพรลีนมากกว่า 33%

ประโยชน์ของ Pure Collagen Dipeptide

ผิวพรรณ ทําให้ผิวเต่งตึง ยืดหยุ่น เรียบเนียน กระชับ ดูสุขภาพดี อ่อนกว่าวัย ร้ิวรอยร่องลึกและแผลเป็นดูตื้นลง ลดเลือนจุดด่างดําท่ีเกิดจากการทําลายของแสงแดดให้จางลงได้ (หลังใช้ 5 กรัม ใน 4 สัปดาห์) กระตุ้นการสร้างไกลโคสะมิโนไกลแคน ซึ่งช่วยกักเก็บและรักษานํ้าในชั้นผิว ทําให้ชุ่มชื้น เปล่งปลั่งสุขภาพดี เป็นสารช่วยนําพาสารจากผลิตภัณฑ์บํารุงผิวให้ซึมเข้าสู่ผิวได้ลึกและดีขึ้น

ข้อต่อและกระดูก (คอลลาเจนเป็นส่วนประกอบในกระดูกมากกว่า 30%)  ช่วยกระตุ้นการทํางานของเซลล์กระดูกให้สร้างคอลลาเจนคืนกลับให้สมบูรณ์ขึ้น ป้องกันการเสื่อมของกระดูกอ่อนและการบางลงของกระดูกอ่อน (ผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์ Osteoarthritis and Cartilage 2009) ซึ่งย่ิงอายุมากขึ้น การสร้างคอลลาเจนในส่วนนี้จะลดน้อยลง อาจทําให้กระดูกอ่อนบางลงจนกระแทกกันได้ เมื่อเข้าสู่วัย 30 ปีและในผู้หญิงที่หมดประจําเดือน อัตราการสร้างกระดูกจะเร่ิมลดลง ทําให้มวลกระดูกลดลง PO-OG จะช่วยสร้างสมดุลของเซลล์สร้างกระดูกให้ดีข้ึน

ยับยั้งการเสื่อมของคอนโดรไซต์ (วุ้นเซลล์กระดูกอ่อน) และช่วยลดการสะสมของหินปูนที่ผิดปกติ คอลลาเจนช่วยเสริมส่วนสําคัญของผู้ที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม ผลวิจัยในคนท่ีเป็นโรคหัวเข่า สามารถช่วยให้บริเวณหัวเข่าที่มีอาการเจ็บลดน้อยลง
กระตุ้นการสร้างไกลโคสะมิโนไกลแคน ช่วยให้นํ้าในข้อมีปริมาณมากขึ้น

 

 
 • CamuCamu (คามู คามู)

King of Natural VitaminC วิตามินซีเข้มข้นกว่าส้มถึง 60 เท่า ปกป้องเซลล์และปรับสมดุลน้ำตาลในเลือดบำรุงตับ ช่วยให้ผิวกระจ่างใส

CamuCamu เป็นผลไม้ที่มีถิ่นกําเนิดในแถบอเมริกาใต้ ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีมากที่สุดในบรรดาผลไม้ทุกชนิด CamuCamu มีวิตามินซีสูงกว่าส้มถึง 60 เท่า จึงทําให้ CamuCamu ได้รับการขนานนามว่าเป็นราชาแห่งวิตามินซีธรรมชาติ นั่นเอง 

แม้ใน SHARISMA จะมี Astaxanthin ซึ่งเป็นราชาแห่งสารต้านอนุมูลอิสระและปกป้องเซลล์อยู่แล้ว แต่ CamuCamu จะเข้ามาช่วยเสริมเกราะปกป้องให้แข็งแรงขึ้น อีกทั้งวิตามินซียังมีสรรพคุณที่เป็นที่ยอมรับและได้รับความนิยม ในการปรับผิวให้กระจ่างใส ลดเลือนจุดด่างดํา ช่วยเรื่องการชะลอวัย และยังมีส่วนช่วยในการดูดซึมคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกาย

ประโยชน์ของ CamuCamu 
เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องเซลล์ ส่งเสริมภูมิคุ้มกัน ช่วยให้ผิวพรรณกระจ่างใส ลดเลือนจุดด่างดํา ช่วยในการดูดซึมคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกาย 

 • GOS กาแลคโตโอลิโกแซคคาไรด์ (Galacto-Oligosaccharide)
GOS คือ สารสําคัญในนํ้านมแม่ เป็น Prebiotic หรืออาหารของแบคทีเรียชนิดดีที่มี คุณภาพ ซึ่งเมื่อเติม GOS เข้าไป จะช่วยให้แบคทีเรียชนิดดีทํางานได้ดีขึ้นและเพิ่มจํานวนมากขึ้น ลดแบคทีเรียที่ไม่ดีลงจนเกิด สมดุล ทําให้ย่อยอาหารและระบบขับถ่ายกลับมาทํางานได้ดีอีกครั้ง ดูดซึมสารอาหารและแร่ธาตุได้เต็มที่ ไม่มีของเสียตกค้าง เมื่อบริเวณลําไส้มีสมดุลที่ดีก็จะส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันดีตามไปด้วย ที่สําคัญยังลดต้นเหตุของสิว ริ้วรอย รวมถึงผิวแห้งที่เกิด จากสมดุลภายในไม่ดี ช่วยให้ริ้วรอยที่ขอบตาจางลง ผิวสว่างใส และผิวชุ่มชื้น ผลลัพธ์จากงานวิจัยท่ีศึกษาผลด้านความงามโดยตรง

แล้วเมื่อระบบภูมิคุ้มกันดี นอกจากจะดูดซึมสารอาหารที่เราเสริมเข้าไปได้อย่างเต็มที่แล้ว ยังช่วยให้มีสุขภาพ แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่าย พร้อมที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ และใช้ชีวิตได้อย่างไม่สะดุด

นอกจาก GOS จะเป็น Immunity Booster ที่สําคัญแล้ว GOS จาก Beauty Oligo แบรนด์ผู้ผลิตจากประเทศ เกาหลีนี้ ไม่เพียงแต่มีงานวิจัยเกี่ยวกับแบคทีเรียและระบบภูมิคุ้มกัน แต่ยังมีงานวิจัยด้านความงามเกี่ยวกับเรื่องริ้วรอย โดยผล การทดสอบพบว่าใน 12 สัปดาห์ ผู้ทดลองมีริ้วรอยที่ขอบตาจางลง ผิวสว่างใส และชุ่มชื้นขึ้นอีกด้วย เพราะ GOS ไปช่วย ส่งเสริมการทํางานของคอลลาเจน


 

 • Mitoactive

บูสท์การเผาผลาญระดับเซลล์ กระชับสัดส่วน กล้ามเนื้อทนทาน ออกกำลังกายได้นานขึ้น กว่า 90% ของพลังงานในร่างกาย เกิดขึ้นจากส่วนสําคัญที่มีอยู่ในทุกเซลล์ที่ชื่อว่า ไมโทคอนเดรีย (Mitochondria) ทําหน้าที่เป็นโรงงานไฟฟ้า เปลี่ยนสารอาหารให้เป็นพลังงานในระดับเซลล์ เซลล์ทุกเซลล์จึงสามารถทํางานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ทั้งการทําหน้าที่หลักและการแบ่งตัวสร้างเซลล์ใหม่เพื่อซ่อมแซมฟื้นฟูส่วนที่สึกหรอ ในเซลล์ของตับ ไต กล้ามเน้ือหัวใจ และเซลล์สมอง จะพบไมโทคอนเดรียจํานวนมากเพราะเป็นเซลล์ที่มีเมตาบอลิซึมสูง แต่ยิ่งอายุมากขึ้นความสามารถของไมโทคอนเดรียก็ยิ่งลดลงไป

สิทธิบัตรหนึ่งเดียวด้านพลังงานระดับเซลล์

MitoActive เป็นสารสกัดที่ผ่านการคัดเลือกเบอร์รี่กว่า 100 สายพันธุ์เพื่อให้ได้สารท่ีดีที่สุด ซึ่งก็คือเรดเคอร์แรนท์ และแบล็คเคอแรนท์ สายพันธุ์พิเศษจากเดนมาร์ก อุดมด้วย Polyphenol เข้มข้นที่มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระสูง และมี Ribertriil A สารสําคัญที่เกิดจากกรรมวิธีสกัดเฉพาะ ร่วมกันทํางานเพื่อกระตุ้นการทํางานและเพิ่มจํานวนไมโทคอนเดรีย ให้ ร่างกายมีพลังงานหล่อเลี้ยงเซลล์อย่างมีประสิทธิภาพ ชะลอการเกิด เร่งการเผาผลาญระดับเซลล์ทั้งตอนตื่นและตอนหลับ รวมถึงเพิ่มช่วยความทนทานของกล้ามเนื้อ
 

ประโยชน์ของ MitoActive

ผิวพรรณ ร้ิวรอยดูจางลง ผิวหน้าเรียบเนียนขึ้น ฟื้นฟูผิวและลดความหยาบกร้าน ผิวหน้าชุ่มชื้นเพิ่มข้ึน 9% การไหลเวียนของเลือดเพื่อนําสารอาหารมาหล่อเลี้ยงบริเวณใบหน้าเพิ่มขึ้น 6%
 
สุขภาพและร่างกาย เพิ่มจํานวนไมโทคอนเดรีย ปรับสมดุลการสร้างอนุมูลอิสระเพื่อชะลอความโรยราของเซลล์ตามธรรมชาติ เร่งการเผาผลาญระดับเซลล์เพื่อให้การเผาผลาญดีขึ้น ช่วยตอบสนองความต้องการใช้พลังงานที่สูงขึ้นได้ดี ลดกรดแลคติกในกล้ามเนื้อ มีผลวิจัยช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางกีฬาเพิ่มข้ึนได้ 1.8% 4.2% 4.5% ในระยะเวลา 1 สัปดาห์ 2สัปดาห์ และ 3 สัปดาห์ ตามลําดับ
 
 • สารสกัดเข้มข้นจากทั่วโลกอีก 20 ชนิด

จุดเด่นของ Sharisma - Sharich Health ชาริสม่า คอลลาเจนผสมสารต้านอนุมูลอิสระ

 • Sharisma ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากธรรมชาติ มั่นใจได้ว่าไม่มีสารตกค้าง
 • BrotherGlobal ผลิตโดยบริษัทที่เชี่ยวชาญการผลิตอาหารเสริมโดยเฉพาะและได้รับการรับรองในระดับสากล
 • Nobelforsamlingen การรับรองผลวิจัยระดับนานาชาติและผลการศึกษาที่ได้รับรางวัลโนเบล
 • มีหมายเลข อย. สามารถตรวจสอบได้
 • No Sugar No Choresterol ปราศจากสารให้ความหวานและน้ำตาล จึงไม่ทำให้เกิดไขมันที่ก่อตัวในเส้นเลือด
   

วิธีการรับประทาน Sharisma - Sharich Health ชาริสม่า คอลลาเจนผสมสารต้านอนุมูลอิสระ

 

ทานตอนท้องว่างวันละ 1-2 ซอง
 

ปริมาณ Sharisma - Sharich Health ชาริสม่า คอลลาเจนผสมสารต้านอนุมูลอิสระ

1 กล่อง บรรจุ 10 ซอง  
 

รีวิว Sharisma - Sharich Health ชาริสม่า คอลลาเจนผสมสารต้านอนุมูลอิสระ 

 


comments powered by Disqus