Clearblue Advanced Pregnancy Test with Weeks Estimator แบ่งขาย 1 ชิ้น

฿0 ฿ 550

เป็นผลิตภัณฑ์ทดสอบการตั้งครรภ์หนึ่งเดียวที่สามารถประเมินว่าคุณตั้งครรภ์ได้กี่อาทิตย์แล้วนับแต่วันไข่ตก (1-2 อาทิตย์, 2-3 อาทิตย์, มากกว่า 3 อาทิตย์)

ป้ายกำกับ: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  • Description

Product Description

Clearblue Advanced Pregnancy Test with Weeks Estimator


เป็นผลิตภัณฑ์ทดสอบการตั้งครรภ์หนึ่งเดียวที่สามารถประเมินว่าคุณตั้งครรภ์ได้กี่อาทิตย์แล้วนับแต่วันไข่ตก (1-2 อาทิตย์, 2-3 อาทิตย์, มากกว่า 3 อาทิตย์) แพทย์ตรวจวัดว่าคุณตั้งครรภ์กี่อาทิตย์แล้วโดยนับจากวันแรกของรอบเดือนสุดท้ายของคุณและผลการอับตร้าซาวด์ แต่ผลิตภัณฑ์ทดสอบการตั้งครรภ์นี้นำเสนอการประเมิณที่แตกต่างที่ไม่สามารถทดแทนได้ด้วยการคาดเดาอายุครรภ์ของแพทย์ได้นี่เปรียบเสมือน 2 การทดสอบใน 1 เดียว

Clearblue Advanced Pregnancy Test with Weeks Estimator


เป็นผลิตภัณฑ์ทดสอบการตั้งครรภ์แรกและหนึ่ง เดียวที่ไม่เพียงแต่บอกว่าคุณตั้งครรภ์หรือไม่แต่ยังประเมิณอายุครรภ์นับแต่ไข่ตกด้วย  ผลิตภัณฑ์ทดสอบตั้งครรภ์นี้เป็นที่โด่งดังและชื่นชอบอย่างมากในยุโรปตั้งแต่ปี 2008 ซึ่งขณะนี้มีขายในสหรัฐอเมริกาด้วยและได้รับการรับรองโดยองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์และได้รับการจดลิขสิทธิ์นี้ไม่เพียงแต่ง่ายแก่การง่ายบนหน้าจอดิจิตอล คุณยังสามารถเชื่อถือ Clearblue ให้ตอบคำถามอันสำคัญยิ่งของคุณสองคำถามในหนึ่งเดียวด้วยข้อมูลสำคัญที่อุปกรณ์ทดสอบการตั้งครรภ์อื่นๆไม่สามารถให้คุณได้ในขณะนี้

ประโยชน์ของการใช้ Clearblue Advanced Pregnancy Test with Weeks Estimator


-เป็นผลิตภัณฑ์ทดสอบการตั้งครรภ์แรกและหนึ่งเดียวที่สามารถประเมิณว่าอายุครรภ์เท่าใดแล้วนับจากวันไข่ตกซึ่งเป็นการให้ข้อมูลแก่คุณมากกว่าที่เคยมีมาก่อน  ซึ่งปกติคุณต้องพึ่งแพทย์เพื่อประเมิณว่าคุณตั้งครรภ์ประมาณกี่อาทิตย์แล้วโดยนับจากวัแรกที่ประจำเดือนคุณมาและผลของการทำอัลตร้าซาวด์ประกอบ การทดสอบนี้นำเสนอการทดสอบที่แตกต่างออกไปซึ่งไม่สามารถทดแทนได้ด้วยการประเมิณคาดเดาอายุครรภ์โดยแพทย์

-เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของ OB-GYN และ 84 เปอร์เซ็นต์ของ OB-GYNs เห็นพ้องต้องกันว่ามันให้ข้อมูลที่มีประโยชน์มาก

-ให้ความแม่นยำมากกว่า 99 เปอร์เซ็นต์ในการตรวจจับฮอร์โมนการตั้งครรภ์นับจากวันที่คาดว่าประจำเดือนต้องมา

-ผลแสดงผลแบบดิจิตอลใช้ คำพูด และตัวเลขบอก เพื่อขจัดปัญหาความงุนงงในการต้องแปลเส้นในช่วงเวลาที่อ่อนไหวเช่นนี้
 

ผลของ Weeks Estimator หมายความว่าอย่างไรและแพทย์ของคุณอาจบอกว่าอายุครรภ์ของคุณเท่าไรแล้วเมื่อเปรียบเทียบกัน


Clearblue Advanced Pregnancy Test มีตัวประเมิณว่าคุณตั้งครรภ์ได้กี่อาทิตย์แล้วนับจากวันตกไข่ และ ปกติแพทย์ของคุณจะประเมิณอายุครรภ์โดยนับจากวันแรกของประจำเดือนที่มาครั้งสุดท้ายร่วมกับอัลตร้าซาวด์ ตัวทดสอบตั้งครรภ์นี้จะมีการประเมิณที่แตกต่างที่ไม่สามารถทดแทนกันได้กับการประเมิณของแพทย์ และคุณจะรู้ว่าคุณตั้งครรภ์กี่สัปดาห์ได้ต่อเมื่อผลของคุณคือ “Pregnant” หรือ ตั้งครรภ์เท่านั้น


-ฉะนั้นหากเครื่องบอกว่าคุณอาจตั้งครรภ์1-2 สัปดาห์นับจากวันไข่ตก แพทย์จะบอกว่าคุณตั้งครรภ์แล้ว 3-4 สัปดาห์

-หากเครื่องบอกว่าคุณอาจตั้งครรภ์2-3 สัปดาห์นับจากวันไข่ตก แพทย์จะบอกว่า คุณตั้บครรภ์แล้ว 4-5 สัปดาห์

-หากเครื่องบอกว่าคุณอาจตั้งครรภ์มากกว่า 3 สัปดาห์นับจากวันไข่ตก แพทย์จะบอกว่า คุณตั้บครรภ์แล้วกว่า 5 สัปดาห์ขึ้นไป

-ผลของการประเมินอายุครรภ์ถูกประเมินระดับฮอร์โมน hCG ในปัสสาวะ ซึ่งระดับฮอร์โมน hCG จะแตกต่างกันไปในแต่ละคน ฉะนั้น ตัวประเมิณอายุครรภ์ก็อาจจะให้ผลที่ไม่ได้ถูกต้องที่สุดก็เป็นไป ผลทั้งหมดต้องได้รับการคอนเฟิร์มจากแพทย์ก่อน โดยเฉพาะเมื่อต้องมีการตัดสินใจที่สำคัญเกี่ยวกับการดูแลทางการแพทย์ต่อไปในอนาคต มีเพียงแค่แพทย์เท่านั้นที่สามารถประเมินได้ว่าการตั้งครรภ์ของครรภ์เป็นการตั้งครรภ์ที่สมบูรณ์มีสุขภาพดีหรือไม่

-แพทย์ประเมินว่าอายุครรภ์กี่อาทิตย์โดยเทียบจากวันแรกที่ประจำเดือนมาครั้งสุดท้ายและผลของการใช้อัลตร้าซาวด์ประกอบ การทดสอบนี้ให้ผลเพียงแค่การประเมิน โปรดทราบว่าผลการประเมินจากหมอและเครื่องวัดอาจแตกต่างกันไปสืบเนื่องจากข้อมูลที่แสดงข้างต้น ซึ่งการตั้งครรภ์ขึ้นกับปัจจัยที่แตกต่างกันของคนไข้แต่ละคน

-ผลการตรวจจะโชว์ค้ารงที่หน้าจอแสดงผลประมาณ 24 ชั่วโมง
 

Clearblue Advanced Pregnancy Test with Weeks Estimator ทำงานอย่างไร


Clearblue Advanced Pregnancy Test with Weeks Estimator ประกอบด้วย ตัววัด 2 ชิ้นใน1เดียว (ตัวแผ่นที่มีความอ่อนไหวต่ำ และตัวแผ่นที่มีความอ่อนไหวสูง) ซึ่งทั้งสองตัวทำงานร่วมกันเพื่อดักจับฮอร์โมนว่าเราตั้งครรภ์รึไม่และตรวจวัดระดับฮอร์โมน hCG หรือ ฮอร์โมนการตั้งครรภ์เพื่อประเมินอายุครรภ์โดยนับตั้งแต่วันไข่ตก ตัวแผ่นที่มีความอ่อนไหวสูงจะดักจับ hCGในระดับต่ำ  และตัวแผ่นอ่อนไหวสูงจะดักจับ hCGในระดับสูงในกรณีที่การตั้งครรภ์มีมากกว่าสามอาทิตย์แล้วนับจากไข่ตก

ถ้าผลลัพธ์จากการทดสอบเป็นลบ ผลของคุณจะโชว์หน้าจอว่า “Not Pregnant” หรือไม่ตั้งครรภ์ หากผลเป็นบวก ผลจะโขว์หน้าจอว่า “Pregnant” หรือ ตั้งครรภ์ และจะตามมาด้วยว่าเราตั้งครรภ์กี่อาทิตย์แล้ว อย่างไรก็ตามหากผลเป็นตั้งครรภ์และเพื่อความมั่นใจคุณควรพบแพทย์เพื่อประเมิณและแนะนำขั้นตอนต่อไป


 

ข้อแนะนำการใช้งาน (ควรอ่านคำแนะนำการใช้งานก่อนการใช้งาน)

1.คุณควรใช้ปัสสาวะแรกของวัน และเมื่อคุณพร้อมที่จะทำการทดสอบให้ถอดแท่งตรวจสอบออกจากซองฟอยด์และถอดฝาครอบสีฟ้าออก และควรใช้ทันที
มีสองวิธีในการซับปัสสาวะ

วิธีแรก คือ ชี้แท่งซับปัสสาวะลงแล้วปัสสาวะรดแท่งเพียงแค่ 5 วินาที ระวังอย่าให้ส่วนที่เหลือของแท่งเปียกเฉอะแฉะ และปิดฝาครอบสีฟ้ากลับเข้าที่เดิม แล้ววางแท่งเทสในแนวราบขนานกับพื้น 


  
วิธีที่สอง คือ ปัสสาวะใส่ภาชนะสะอาดและแห้ง และจุ่มแท่งซับปัสสาวะในปัสสาวะเพียง 20 วินาที แล้วปิดปลอกครอบสีฟ้ากลับเข้าที่เดิมและวางแท่งในแนวราบขนานกับพื้น

 
***การจับ clearblue ที่ถูกวิธี*** ต้องให้แท่งทดสอบ อยู่ด้านล่างเสมอ ห้ามเอาขึ้นด้านบน  

2.รอผลการทดสอบ ขณะที่รอผล จะเห็นรูปนาฬิกาทรายซึ่งแสดงว่าเครื่องกำลังทำงานอยู่ เมื่อมันหยุดกระพริบผลของการทดสอบจะปรากฏบนหน้าจอและจะไม่เห็นรูปนาฬิกาทรายอีก


3.อ่านผลการทดสอบการตั้งครรภ์
ภายใน 3 นาที ผลการทดสอบจะแสดงบนหน้าจอ    

 

-           “Pregnant” หรือ ตั้งครรภ์อาจปรากฏขึ้นก่อนที่ตัวแสดงอายุครรภ์จะแสดงผล ให้รอจนนาฬิกาทรายหยุดกระพริบจะเห็นว่าตั้งครรภ์ประมาณกี่อาทิตย์แล้วนับจากวันไข่ตก ซึ่งควรใช้เวลาแค่ 3 นาที
-           ความแม่นยำของการแสดงผลว่าตั้งครรภ์หรือไม่ตั้งครรภ์นั้นมีถึง 99 เปอร์เซ็นต์เมื่อทำการทดสอบในวันที่คุณคาดว่าประจำเดือนจะมา หากว่าทำการทดสอบก่อนหน้านั้นให้อ่านคำถามที่ 3 ในส่วนของคำถามและคำตอบ
-           ถ้าผลของคุณเป็นตั้งครรภ์คุณควรไปพบแพทย์เพื่อแนะนำขั้นตอนต่อไป
-           หากผลแสดงว่าไม่ตั้งครรภ์ให้ดูคำถามที่ 10 ในส่วนของคำถามและคำตอบเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม
 
4.การอ่านผลของ Weeks Estimator

Clearblue Advanced Pregnancy Test มีตัวคาดประมาณว่าตั้งครรภ์ประมาณกี่สัปดาห์แล้วนับตั้งแต่วันไข่ตก และคุณจะเห็น weeks estimator ได้ต่อเมื่อผลเป็นตั้งครรภ์เท่านั้น


 

ผลของ การประเมิณว่าตั้งครรภ์กี่อาทิตย์ถูกกำหนดโดยระดับฮอร์โมน hCGในปัสสาวะของคุณ และระดับฮอร์โมน hCG ต่างกันไประหว่างแต่ละคน ดังนั้นผลของการอ่านว่ากี่สัปดาห์อาจให้ผลที่ทำให้เข้าใจผิดได้ อย่างไรก็ตามผลควรได้รับการประเมินจากแพทย์อีกครั้ง โดยเฉพาะเมื่อต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลในขั้นตอนต่อๆไป มีเพียงแพทย์เท่านั้นที่ระบุได้ว่าการตั้งครรภ์ของคุณสมบูรณ์สุขภาพดีหรือไม่
-โปรดทราบว่าแพทย์ประเมิณอายุครรภ์โดยนับจากวันแรกที่ประจำเดือนมาครั้งสุดท้ายพร้อมผลอัลตร้าซาวด์ประกอบ ซึ่งclearblue ให้การประเมิณที่แตกต่างเพราะนับจากวันไข่ตก ฉะนั้น ผลการประเมิณอาจต่างกันไป และอายุครรภ์จะแล้วแต่สถานการณ์ของคนไข้แต่ละคน
 
คำถามและคำตอบที่พบบ่อย

1.Clearblue Advanced Pregnancy Test ทำงานอย่างไร

เมื่อคุณตั้งรรภ์ร่างกายคุณจะผลิตฮอร์โมนตั้งครรภ์ hCG (human Chorionic Gonadotrophin). ปริมาณของฮอร์โมนนี้จะสูงขึ้นในช่วงระยะแรกของการตั้งครรภ์ Clearblue Advanced Pregnancy Test สามารถดักจักฮอร์โมนนี้ในปัสสาวะได้แม้จะมีเพียงน้อยนิด และด้วยระดับปริมาณฮอร์โมนตัวนี้ก็จะทำให้ Clearblue Weeks Estimator ทำการประเมิณได้ว่าตั้งครรภ์มากี่อาทิตย์แล้วนับแต่ไข่ตก

2.ทำไมอายุครรภ์ที่Clearblue บอก กับอายุครรภ์ที่แพทย์บอกถึงแตกต่างกัน

เนื่องจากใช้คนละวิธีในการประเมิณ Clearblueนับตั้งแต่วันไข่ตก แต่แพทย์ประเมิณโดยยนับวันแรกที่ประจำเดือนมาครั้งสุดท้ายร่วมกับผลการอัลตร้าซาวด์  ซึ่งท้ายสุดแล้วคุณควรพบแพทย์เพื่อคำแนะนำที่ถูกต้องในขั้นตอนต่อไป

3.เมื่อไหร่ที่ฉันสามารถทดสอบด้วย Clearblue Advanced Pregnancy Test ได้

แนะนำให้คุณทำการทดสอบนับจากวันที่คุณคาดว่าประจำเดือนจะมา อย่างไรก็ตาม ฮอร์โมนตั้งครรภ์จะพุ่งขึ้นสูงอย่างรวดเร็ว และ clearblue advanced pregnancy test สามารถดักจับได้ 4 วันล่วงหน้าก่อนวันที่คุณคาดว่าประจำเดือนจะมา ถ้าหากคุณทดสอบก่อนวันที่คาดว่าประจำเดือนจะมาและผลคือไม่ตั้งครรภ์มันยังคงมีโอกาสที่คุณจะตั้งครรภ์ ความแม่นยำของ Clearblue Advanced Pregnancy Test หากทำการทดสอบก่อนวันที่คาดว่าประจำเดือนมา

หากทดสอบวันที่คาดว่าประจำเดือนจะมา ความแม่นยำคือ 99เปอร์เซ็นต์
หากทดสอบล่วงหน้า 1 วัน ความแม่นยำของผลเทสท์คือ 98 เปอร์เซ็นต์
หากทดสอบล่วงหน้า 2 วัน ความแม่นยำของผลเทสท์คือ 97 เปอร์เซ็นต์
หากทดสอบล่วงหน้า 3 วัน ความแม่นยำของผลเทสท์คือ 90 เปอร์เซ็นต์
หากทดสอบล่วงหน้า 4 วัน ความแม่นยำของผลเทสท์คือ 65 เปอร์เซ็นต์

หากผลของคุณคือไม่ตั้งครรภ์ให้ดูคำถามที่ 10

เพื่อหาว่าวันไหนที่ประจำเดือนของคุณคาดว่าจะมาให้คำนวณรอบเดือนปกติของคุณโดยนับจำนวนวันนับตั้งแต่ประจำเดือนมาวันแรกจะกระทั่งนับถับวันก่อนประจำเดือนรอบถัดไปจะมา
หากคุณมีรอบเดือนไม่ปกติ คุณควรใช้รอบเดือนที่ยาวที่สุดในช่วงเดือนที่ผ่านๆมาเป็นตัวมาตรฐานวัด
หากคุณไม่รู้เลยว่าประจำเดือนจะมาเมื่อไหร่เราแนะนำว่าให้รออย่างน้อย 19 วัน นับจากวันที่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน

4.อาการทางการแพทย์หรือการรักษาด้วยยาใดๆอยู่จะมีผลต่อผลการทดสอบหรือไม่

เราแนะนำให้อ่านคำแนะนำจากทางโรงงานก่อนเสมอสำหรับการรักษาใดๆหรือการทานยาใดๆก่อนทำการทดสอบ

-ยาประเภทช่วยส่งเสริมการตั้งครรภ์ที่มีฮอร์โมน hCG เช่น Pregnyl และ Profasi สามารถทำให้ได้ผลการอ่านที่ผิดพลาดได้ ซึ่งยาพวกนี้มักได้รับจากการฉีด หากทำการทดสอบเร็วเกินไปจะได้ผลเป็นตั้งครรภ์ซึ่งเป็นผลที่ผิดพลาด
หากคุณเพิ่งหยุดการใช้ฮอร์โมนหรือยาคุมกำเนิด หรือกำลังได้รับการบำบัดช่วยให้ตั้งครรภ์ง่ายขึ้นเช่น Clomid ประจำเดือนของคุณอาจไม่ปกติ ซึ่งส่งผลให้คุณอาจพลาดทำการทดสอบเร็วเกินไป

หากคุณเพิ่งตั้งครรภ์ซึ่งถึงแม้จะไม่ได้ครบกำหนดตั้งครรภ์เช่นอาจแท้งก่อน คุรก็อาจจะได้ผลเป็นตั้งครรภ์ซึ่งเป็นผลที่ผิด
หากคุณกำลังมี menopause คุณอาจได้ผลการทดสอบที่ผิดเพี้ยน คุณคุณปรึกษาแพทย์
การท้องนอกมดลูกหรือซีสท์ที่รังไข่สามารถให้ผลที่ผิดเพี้ยนได้เช่นกัน

อย่างไรก็ตามหากคุณได้ผลการทดสอบที่ไม่คาดคิดคุณควรปรึกษาผลนั้นกับแพทย์

5.ชั้นทำการทดสอบแต่นาฬิกาทรายไม่โชว์ขึ้นนั่นแปลว่าอะไร

แปลว่าการทดสอบไม่ได้ทำงานอย่างถูกต้องให้ดูหัวข้อการทดสอบที่ผิดพลาด (Test Errors)

6.ชั้นได้ใช้เครื่องทดสอบแต่ไม่มีผลโชว์บนหน้าจอแสดงผล นั่นแปลว่าอะไร

ผลควรแสดงบนหน้าจอภายใน 3 นาที ถ้าไม่แสดงผล ควรดูที่ การทดสอบที่ผิดพลาด (Test Errors).

7.ผลการทดสอบของฉันบอกว่าฉันตั้งครรภ์ ฉันควรทำอย่างไรดี

ถ้าหากผลคือตั้งครรภ์คุณควรพบแพทย์ที่สามารถแนะนำขั้นตอนต่อไปที่ควรควรจัดการได้.

8.ฉันทำการทดสอบและผลเป็นตั้งครรภ์แต่พอฉันทำการทดสอบอีกครั้ง ตัวที่ประเมิณว่าอายุครรภ์กี่สัปดาห์แล้วลดลง ฉันควรจะทำยังไงดี

ต้องบอกก่อนว่าตัวที่บอกอายุครรภ์โดยประมาณนั้นวัดมาจากนับแต่วันไข่ตกและอาจให้ผลที่ไม่คาดคิด อีกอย่างระดับของฮอร์โมนตั้งครรภ์หรือฮอร์โมน hCG นั้นยังคงผันผวนขึ้นลงฉะนั้นทำให้ค่าการอ่านไม่เป็นไปตามคาดได้ หากคุณทำการทดสอบอีกครั้งเร็วเกินไปหรือไม่ได้ใช้ปัสสาวะแรกของคุณคุณควรทำการทดสอบอีกครั้งดดยรอไปอีก 5 วันจึงทดสอบ และถ้าเครื่องยังคงให้ผลแบบไม่คาดคิดอีกแนะนำให้ปรึกษาแพทย์

9.ผลการทดสอบบอกว่าชั้นท้องแต่ตอนนี้ประจำเดือนชั้นมาแล้ว นั่นหมายความว่าอย่างไร

หากคุณเคยทำการทดสอบก่อนหน้านี้แล้วแสดงผลเป็นตั้งครรภ์และคุณเริ่มมีประจำเดือนหรือมีเลือดไหลควรปรึกษากับแพทย์ที่จะแนะนำขั้นตอนต่อไปกับคุณได้

10.ผลการทดสอบบอกว่าฉันไม่ตั้งครรภ์ ฉันควรทำอย่างไร

คุณอาจจะไม่ได้ตั้งครรภ์หรือปริมาณระดับของฮอร์โมน hCG หรือฮอร์โมนตั้งครรภ์ยังไม่ได้ขึ้นสูงมากพอที่จะดักจับได้หรือคุณอาจจะคำนวณวันรอบเดือนของคุณผิดพลาด
หากคุณทำการทดสอบเร็ว ให้คุณทำการทดสอบอีกครั้งเมื่อวันที่คุณคาดว่าประจำเดือนจะมา
หากเลยว่าที่ประจำเดือนคาดว่าจะมาแล้วให้ทดสอบอีกครั้งใน 3 วันข้างหน้า ถ้าคุณทำการทดสอบและผลเป็นไม่ตั้งครรภ์แต่คุณยังคงไม่มีประจำเดือนมา ขอให้คุณปรึกษาแพทย์ต่อไป
 
ความผิดพลาดในการทดสอบ (Test Errors)


Book Error
 

 ผลผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการทดสอบซึ่งอาจขึ้นได้จาก
-ปลายตรวจซับปัสสาวะไม่ได้ชี้บงหรือขนานกับพื้น
-จุ่มปัสสาวะมากเกินไปหรือน้อยเกินไป
คุณควรทำการทดสอบอีกครั้งโดยระวังทำตามคำสั่งคำแนะนำจากโรงงานอย่างเคร่งครัด

Blank Error
   
ถ้าหน้าจอว่างเปล่าหลังจากทำการทดสอบ ให้ติดต่อ Clearblue Helpline

*หากแช่ตู้เย็นเอาไว้นำออกมาไว้ในอุณภูมิห้อง 30 นาทีก่อนใช้งาน
*ไม่ต้องแช่แข็ง
*อย่าถ้าถ้าซองฟอยด์ชำรุด
*อย่าใช้ถ้าแท่งเทสท์หมดอายุ
*ใช้ได้ครั้งเดียว
*เก็บในที่อุณภูมิ 2-30 องศาเซลเซียส


 
 

 
 


comments powered by Disqus