NeoQ10 Coenzyme Q10 (CoQ10) Theralogix 90 เม็ด

฿0 ฿ 2,990

NeoQ10 เต็มไปด้วยปริมาณ CoQ10 ที่ให้ชีวปริมาณสารออกฤทธิ์ (ปริมาณตัวยาที่สามารถผ่านผนังทางเดินอาหารและผ่านตับไปได้) อย่างสูง ผลิตด้วยเทคโนโลยี VESIsorb ทำให้ร่างกายสามารถดูดซึม CoQ10 และมีชีวปริมาณสารออกฤทธิ์ของ CoQ10 ได้มากกว่าถึง 300-600% เมื่อเทียบกับอาหารเสริม CoQ10 อื่นๆ - ช่วยเสริมการทำงานของระบบหัวใจและความดันโลหิต - ช่วยในระบบสืบพันธุ์ของเพศชาย โดยเพิ่มการเคลื่อนไหวของอสุจิ - ช่วยในระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิง โดยเพิ่มพลังงานในไมโตคอนเดรีย ทำให้ไข่มีคุณภาพมากขึ้น

ป้ายกำกับ: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  • Description

Product Description

Neo Q10 Coenzyme Q10 Theralogix

           
Neo Q10 อาหารเสริม Coenzyme Q10

            Neo Q10 เต็มไปด้วยปริมาณ CoQ10 ที่ให้ชีวปริมาณสารออกฤทธิ์ (ปริมาณตัวยาที่สามารถผ่านผนังทางเดินอาหารและผ่านตับไปได้) อย่างสูง ผลิตด้วยเทคโนโลยี VESIsorb นวัตกรรมลิขสิทธิ์ของ TheraNatal

  • ช่วยเสริมการทำงานของระบบหัวใจและความดันโลหิต

  • ช่วยในระบบสืบพันธุ์ของเพศชาย โดยเพิ่มการเคลื่อนไหวของอสุจิ

  • ช่วยในระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิง โดยเพิ่มพลังงานในไมโตคอนเดรีย ทำให้ไข่มีคุณภาพมากขึ้น

  • คงระดับ CoQ10 ในคนไข้ที่ต้องใช้ยา Statin (สเตติน - ยาลดระดับคอเลสเตอรอล เพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ แต่การใช้ยาดังกล่าวมีผลทำให้ CoQ10 ลดลง ซึ่งทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจมากขึ้น ดังนั้นจึงควรรับประทาน CoQ10 ควบคู่กันไปด้วย)

  • ผลิตด้วยเทคโนโลยี VESIsorb ช่วยเพิ่มการดูดซึม CoQ10 ในร่างกาย (พัฒนาเทคโนโลยี โดยจำลองจากกระบวนการย่อยไขมันตามธรรมชาติของร่างกาย)

  • เทคโนโลยี VESIsorb ทำให้ร่างกายสามารถดูดซึม CoQ10 และมีชีวปริมาณสารออกฤทธิ์ของ CoQ10 ได้มากกว่าถึง 300-600% เมื่อเทียบกับอาหารเสริม CoQ10 อื่นๆ ที่มีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นน้ำมัน โดย 1 ซอฟท์เจล ปริมาณ 125 มิลลิกรัม ของ NeoQ10 มีประสิทธิภาพในการดูดซึมได้เทียบเท่ากับ ปริมาณ 750 มิลลิกรัม ของอาหารเสริม CoQ10 ชนิดอื่นๆ 
     

รู้จักกับ CoQ10

            เซลล์ต่างๆ ในร่างกาย เปรียบเสมือนรากฐานของสิ่งมีชีวิต และ CoQ10 มีหน้าที่สำคัญต่อการทำงานของเซลล์
เมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไป สารอาหารต่างๆ จะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานที่ร่างกายนำไปใช้ได้ กระบวนการเหล่านี้เรียกว่า การหายใจระดับเซลล์ หัวใจสำคัญของการหายใจระดับเซลล์อยู่ที่ไมโตคอนเดรีย (mitochondria) ซึ่งเป็นอวัยวะที่เปรียบเสมือนโรงผลิตพลังงานขนาดใหญ่ คอยผลิตพลังงานให้กับเซลล์ โดยพลังงานดังกล่าว จะอยู่ในรูปของ ATP
หนึ่งในกระบวนการสำคัญของการหายใจระดับเซลล์ คือ การส่งผ่านอิเล็กตอน (ETC - Electron Transport Chain) ตรงนี้เอง จะเป็นหน้าที่ของ CoQ10 ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ (membrane) ในไมโตคอนเดรีย (mitochondria) ในการนำพาอิเล็กตรอนผ่านไปยังลำดับขั้นต่างๆ ของกระบวนการนี้ เพื่อแปรเปลี่ยนสารอาหารเป็นพลังงาน  
ถ้า CoQ10 มีระดับต่ำ ประสิทธิภาพการสร้างพลังงานในเซลล์ก็จะต่ำไปด้วย
นอกจากนี้ CoQ10 ยังทำหน้าที่เป็นสารแอนติออกซิแดนท์​ (Antioxidant) ที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งช่วยป้องการเซลล์ถูกทำลายจากอนุมูลอิสระ ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคร้าย
ร่างกายสามารถสร้าง CoQ10 ได้เอง โดยระดับ CoQ10 จะมีมากที่สุดในช่วง 20 ปีแรก และค่อยๆ ลดลงตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น หรือร่างกายสามารถได้รับ CoQ10 จากอาหารที่รับประทาน พบ CoQ10 ได้ในอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ และอาหารทะเล หรืออาจใช้การรับประทานวิตามินเสริมที่มีส่วนประกอบของ CoQ10
ในร่างกายของเราพบ CoQ10 มากในอวัยวะที่ต้องการพลังงานสูง (มีไมโตคอนเดรียมาก) เช่น หัวใจ ตับ กล้ามเนื้อ สมอง เซลล์ระบบสืบพันธุ์ ฯลฯ ถ้าระดับของ CoQ10 ลดลง ร่างกายก็จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพลังงานจากอาหารให้เป็นรูปแบบพลังงานที่ร่างกายนำไปใช้ได้ จึงเกิดการอ่อนเพลีย เจ็บป่วย หรือความเสื่อมสภาพของระบบต่างๆ ได้
           
            CoQ10 ช่วยเพิ่มระดับการทำงานของหัวใจและทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตทำงานได้ดี รวมถึงช่วยเสริมการทำงานในระบบเจริญพันธุ์ของเพศชายและเพศหญิง
            ในเพศชาย CoQ10 ช่วยทำให้การเคลื่อนไหวของอสุจิเป็นไปได้ดีขึ้น
ส่วนในเพศหญิง CoQ10 ส่งเสริมการทำงานในไมโตคอนเดรีย ทำให้เซลล์มีการผลิตพลังงานดีขึ้น ช่วยเพิ่มคุณภาพของไข่ได้อีกทางหนึ่ง
            อีกแง่หนึ่ง การใช้ยาที่ลดระดับคอเลสเตอรอลในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ จะมีผลทำให้ระดับ CoQ10 ในร่างกายลดลง การได้รับอาหารเสริม CoQ10 จะช่วยให้ระดับ CoQ10 ในร่างกายอยู่ในปริมาณที่สมดุล เมื่อต้องได้รับยากลุ่มดังกล่าว
 

CoQ10 ช่วยเพิ่มคุณภาพของสเปิร์มและไข่อย่างไร?

          CoQ10 ช่วยเพิ่มคุณภาพไข่ในผู้หญิง

          สำหรับกระบวนการตกไข่ เป็นกระบวนการที่ต้องใช้พลังงานสูงมาก และอย่างที่ทราบว่า ไมโตคอนเดรีย (mitochondria) ทำหน้าที่ผลิตพลังงานให้แก่เซลล์ ดังนั้นเซลล์ไข่ของผู้หญิงจึงเต็มไปด้วยไมโตคอนเดรียมากกว่าเซลล์อื่นๆ  
            CoQ10 รับบทบาทสำคัญในการผลิตพลังงานในเซลล์ ภายใต้การทำงานภายในไมโตคอนเดรีย เมื่อคนมีอายุมากขึ้น การผลิต CoQ10 ก็ลดลง เนื่องจากระดับ CoQ10 ที่สูงที่สุดจะอยู่ในช่วง 20 ปีแรกของชีวิต หลังจากนั้นจะค่อยๆ ลดลง ดังนั้นไข่ของผู้หญิงที่มีอายุมากจึงมีประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานน้อยลงไปด้วย
            จากการศึกษาภาวะเจริญพันธุ์ เรื่อง ‘การพัฒนาระบบการทำงานของไมโตคอนเดรียในไข่ของผู้หญิงที่มีอายุมาก’ พบว่า สารสำคัญในไมโตคอนเดรีย เช่น CoQ10 สามารถเพิ่มการผลิตพลังงานได้ โดยมีส่วนทำให้ผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป มีผลการตั้งครรภ์ที่ประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้น
            อีกงานวิจัยหนึ่ง เรื่อง ‘CoQ10 ฟื้นฟูการทำงานของไมโตคอนเดรียในไข่ ในช่วงวัยเจริญพันธุ์’ ให้ข้อสรุปว่า อาหารเสริม CoQ10 สามารถเพิ่มอัตราการตั้งครรภ์ในผู้หญิงที่มีอายุมากได้ (การทดสอบทางคลินิก พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับอาหารเสริม CoQ10 มีอัตราการตั้งครรภ์ 33% ขณะที่กลุ่มควบคุมอยู่ที่ 26.7%)

            CoQ10 กับการเจริญพันธุ์ของเพศชาย
            มีหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะมีบุตรยากในเพศชาย ซึ่งหนึ่งในสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการถูกทำลายโดยอนุมูลอิสระ จากข้อมูลพบว่า 30-80% ของผู้ชายที่มีบุตรยาก มีอนุมูลอิสระในระดับสูงในอสุจิ
            การสร้างตัวของสเปิร์มเกิดขึ้นในระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ซึ่งในเวลานั้น อนุมูลอิสระสามารถทำลายสเปิร์มผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ที่อยู่รอบเซลล์สเปิร์มได้ ซึ่งมีผลในการทำลาย DNA อย่างรุนแรง ทำให้การส่งรหัสพันธุกรรมผ่านสเปิร์มเกิดความไม่สมบูรณ์
            เมื่อ CoQ10 เป็นสารแอนติออกซิแดนท์ (Antioxidant) ที่มีประสิทธิภาพสูง จึงมีผลในการทำหน้าที่ปกป้องเซลล์จากการถูกทำลายโดยอนุมูลอิสระเหล่านั้น
            การศึกษาในปี 2009 อธิบายว่า ผู้ชายที่ได้รับอาหารเสริม CoQ10 เป็นระยะเวลา 3-6 เดือนนั้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวของสเปิร์ม หรือความสามารถในการว่ายของสเปิร์มเพิ่มขึ้น และในการศึกษาอีกกรณีหนึ่งพบว่า CoQ10 ช่วยเพิ่มความหนาแน่น, ความสามารถในการเคลื่อนไหว และลักษณะโครงสร้างที่สมบูรณ์ของตัวอสุจิได้อีกด้วย

 

ความแตกต่างของ NeoQ10 กับอาหารเสริม CoQ10 อื่นๆ

            เนื่องจาก CoQ10 เป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ที่ละลายได้ในไขมัน จึงไม่สามารถดูดซึมได้ดีในร่างกาย อาหารเสริม CoQ10 ทั่วไปจึงมีประสิทธิภาพในการดูดซึมได้ต่ำ แม้ว่าจะรับประทานพร้อมอาหารก็ตาม NeoQ10 จึงแตกต่างด้วยสูตรที่พัฒนาเฉพาะ เทคโนโลยี VESIsorb ที่พัฒนาประสิทธิภาพการดูดซึม CoQ10 โดยจำลองจากกระบวนการย่อยไขมันตามธรรมชาติของร่างกาย การส่งผ่านสารที่ละลายได้ในไขมันด้วยเทคโนโลยีนี้ จึงพิสูจน์โดยการวิจัยแล้วว่า สามารถดูดซึมและมีชีวปริมาณสารออกฤทธิ์ ได้มากกว่าอาหารเสริม CoQ10 ทั่วไป ถึง 300-600%
 

ประสิทธิภาพของเทคโนโลยี VESIsorb ใน Neo Q10

          เทคโนโลยี VESIsorb ช่วยเพิ่มการดูดซึมและการละลายของ CoQ10 ผ่านการจำลองระบบย่อยอาหารตามธรรมชาติของมนุษย์ โดยจำลอง CoQ10 ให้มีลักษณะโครงสร้างเหมือน ไมเซลล์ (micelle) ในร่างกายของเรา

         ไมเซลล์ (micelle) เกิดขึ้นในร่างกายตามธรรมชาติ เป็นโครงสร้างซึ่งประกอบด้วยส่วนหัวที่ชอบน้ำ (hydrophilic part) และส่วนหางที่ไม่ชอบน้ำ (hydrophobic part) โดยการเกาะตัวกันจะนำส่วนที่ไม่ชอบน้ำหันเข้าหารวมกันอยู่ด้านใน (hydrophobic tail center) และเอาส่วนที่ชอบน้ำกระจายออกรอบๆ ไว้ด้านนอก มีความสามารถในการละลายในของเหลว
 
ตัวอย่างของไมเซลล์ในร่างกาย เช่น ไมเซลล์ของเกลือน้ำดี (โมเลกุลของเกลือน้ำดีที่รวมตัวกัน ตรงกลางของไมเซลล์เป็นไตรกลีเซอไรด์ซึ่งแตกตัวมาจากไขมัน) มีขนาดเล็กกว่า 10 นาโนเมตร ส่วนที่ละลายน้ำ จะละลายได้ดีในน้ำ และส่วนที่ไม่ชอบน้ำจะละลายได้ดีในไขมันและน้ำมัน มีคุณสมบัติช่วยลดแรงตึงผิวระหว่างน้ำกับน้ำมันได้ ช่วยในการละลายส่วนของกรดไขมันที่ไม่ละลายน้ำ
โดยเกลือน้ำดีอยู่ในระบบย่อยอาหาร ทำหน้าที่ในการขนส่งสารที่ไม่ละลายน้ำ ผ่านน้ำล้อมรอบของระบบทางเดินอาหาร เพื่อย่อยและดูดซึมลิพิดและวิตามินต่างๆ ที่ละลายได้ในไขมัน ผ่านผนังเซลล์ (เมื่อน้ำย่อยจากตับอ่อนจะเข้าไปย่อยโมเลกุลของไตรกลีเซอไรด์ โดยผ่านช่องว่างระหว่างเกลือน้ำดี กระบวนการนี้จะช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวในการย่อยมากขึ้น)
 
เทคโนโลยี VESIsorb จึงจำลอง CoQ10 เป็นจุดศูนย์กลางของไมเซลล์ (hydrophobic tail center) เปรียบเทียบกับไมเซลล์ของเกลือน้ำดี คือเป็นส่วนไตรกลีเซอไรด์ หรือกรดไขมันที่อยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยส่วนที่ชอบน้ำ/ละลายได้ในน้ำ (polysorbate/polyglycerol esters) เพื่อนำสารสำคัญคือ CoQ10 ดูดซึมเข้าสู่เซลล์ ดังเช่นที่ไมเซลล์ของเกลือน้ำดี ช่วยในการดูดซึมลิพิดและวิตามินที่ละลายในไขมัน
เมื่อเทียบกับระบบของไมเซลล์ พบว่า VESIsorb มีสารลดแรงตึงผิวที่น้อยกว่าไมเซลล์ แต่มีปริมาณส่วนที่เป็นน้ำมันเยอะกว่า จึงทำให้ CoQ10 เคลื่อนไหวได้ดีและดูดซึมเข้าสู่เซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
กล่าวอย่างเข้าใจได้โดยง่าย คือ VESIsorb คือการส่งผ่าน CoQ10 เข้าสู่เซลล์ โดยเลียนแบบระบบไมเซลล์ที่ส่งผ่านสารละลายไขมันในร่างกาย เพื่อให้การดูดซึมผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เข้าสู่เซลล์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 
เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายและเพิ่มชีวปริมาณสารออกฤทธิ์ใน 3 ขั้นตอน
 
การทำงานของการขนส่งสารละลาย ด้วยเทคโนโลยี VESIsorb

ขั้นตอนที่ 1 - สร้างระบบจัดส่งแบบคอลลอยด์ โดย CoQ10 เป็นสารละลายในไขมันที่อยู่ด้านใน
ขันตอนที่ 2 - แทรกตัวผ่านชั้นของน้ำ เพื่อเข้าสู่เซลล์
ขั้นตอนที่ 3 - ดูดซึมผ่านผนังเซลล์ของระบบย่อยอาหาร
 
จากการทำงานดังกล่าว จึงทำให้ NeoQ10 สามารถดูดซึมเข้าสู่ผนังเซลล์ของระบบย่อยอาหารได้อย่างเต็มปริมาณและประสิทธิภาพในเวลาอันรวดเร็ว จึงมีผลทำให้จากการวิจัยการดูดซึม CoQ10 ของ NeoQ10 จึงมากกว่าอาหารเสริม CoQ10 ตัวอื่นๆ ที่อยู่ในรูปของ oil-oil base ได้มากกว่าถึง 600% (เทียบปริมาณ NeoQ10 125 มิลลิกรัม ดูดซึมได้เท่ากับ CoQ10 แบบปกติ 750 มิลลิกรัม)

 

 

ส่วนประกอบของ NeoQ10

            1 ซอฟท์เจล

ประกอบด้วย Coenzyme Q10 ปริมาณ 125 มิลลิกรัม และวิตามิน E ปริมาณ 10 IU
 

Neo Q10 ปริมาณที่แนะนำต่อวัน
 

            แนะนำให้รับประทาน วันละ 1-2 ซอฟท์เจล พร้อมมื้ออาหาร
 
มีอันตรายจากการบริโภคอาหารเสริมชนิดซอฟท์เจลหรือไม่?

          ไม่อันตราย เนื่องจากแหล่งที่มาของ เจลาตินซอฟท์เจล ของ NeoQ10 ผลิตภายใต้การรับรองว่าปลอดภัยจากสารปรุงแต่งอันตราย และ BSE-free (Bovine Spongiform Encephalopathy) หรือปลอดภัยจากโรควัวบ้า
 
Gluten-free และไม่เจือสีสังเคราะห์

            ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Theralogix ได้รับการรับรองมาตรฐานว่าไม่มีส่วนผสมของกลูเตน และไม่เจือสีสังเคราะห์ โดยผ่านการทดสอบโดย NSF International ว่ามีความบริสุทธิ์ และปลอดภัยจากสารปนเปื้อน (องค์กรส่งเสริมอนามัยแห่งชาติระหว่างประเทศ (NSF) องค์กรอิสระสาธารณะที่ไม่ข้องเกี่ยวกับภาครัฐใดๆ ดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้อุปโภคบริโภคโดยไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ทางการค้าและกำไร แต่มุ่งเน้นที่การปกป้องและพัฒนาระดับคุณภาพและสุขอนามัยของประชาชน ด้วยการมอบการรับรองมาตรฐานระดับโลกให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน)

PRODUCT FAQ


Q. What is coenzyme Q10 (CoQ10)?

CoQ10 is a member of the ubiquinone family of compounds. It is a fat-soluble, vitamin-like compound that is naturally produced by the human body. CoQ10 can also be consumed as part of the diet or through dietary supplements. CoQ10 levels decline with age. CoQ10 is involved in many of the body's metabolic pathways, and supplementation with this vitamin-like compound has been shown to be beneficial for a variety of health conditions. 

Q. How is NeoQ10 different from other coenzyme Q10 supplements?

Standard CoQ10 supplements are poorly absorbed, even when taken with a meal. NeoQ10 is different in that it is formulated with patented VESIsorb technology, which improves the absorption of CoQ10 by mimicking the body's natural process of fat digestion. The VESIsorb colloidal delivery system has been shown to improve the absorption and bioavailability of supplemental CoQ10 by 300-600% compared with standard oil-based CoQ10 supplements.

Q. Can I take NeoQ10 with other nutritional supplements?

Yes. NeoQ10 can be taken with most other nutritional supplements. 


Q. Does NeoQ10 interact with any prescription medications?

Check with your doctor if you take the following medications:

Antihypertensive drugs (ex: quinapril, hydrochlorothiazide, furosemide)
Chemotherapy drugs 
Coumadin (warfarin)

 

comments powered by Disqus